Exhibiton in 2014-2017

2014

‘14.1 Kuritaya
‘14.4 Umeda Hankyu Art Stage
‘14.6 Himeji Shiminkaikan
‘14.7 Isetan Shinjuku
‘14.7 Matsuzakaya Nagoya
‘14.12 Mitsukoshi Ginza

2015

‘15.2 Umeda Hankyu Gallery
‘15.5 Isetan Shinjuku
‘15.6 Sanyo Department Store Himeji
‘15.6 Gallery Kamekawa
‘15.7 Matsuzakaya Nagoya
‘15.7 Biwako Kisen
‘15.10 Kuritaya
‘15.11 Gallery en
‘15.11 Mori no tonari
‘15.11 Fujisaki Department Store
‘15.11 Umeda Hankyu

2016

‘16.1 Mitsukoshi Ginza
‘16.1 Matsuzakaya Nagoya
‘16.1 Mitsukoshi Nihonbashi 
‘16.5 Isetan Shinjuku
‘16.6 Hakata Hankyu
‘16.6 Gallery en
‘16.9 Hong Kong sinsin fine art
‘16.9 Onuma Department Store Yamagata
‘16.11 Varen
‘16.12 Kuritaya
‘16.12 Umeda Hankyu Art Stage

2017